Enzimler

ENZİM

  • Pestisit olarak kullanılan

(Bir çok alanda deneme sonuçları bulunan pestisit ürünümüze gün geçtikçe tanımlı enzimler haricinde yeni tanımlananları da ekleyerek, etki florasını artırmaktayız, gün geçtikçe ürünler önce bir mix olarak geniş spektrumlu sonrasında ise ayrıştırılarak kullanılacaklar)

Örnek vermek gerekir ise, nematod, kırmızı örümcek, beyaz sinek, akdeniz meyve sineği, tuta, xylella vb hastalık ve zararlılarda kullanıyoruz)

 

  • Enzim gübre yarayışlılığı için kullanılan

Burada ise gübre amaçlı kullandığımızda Kalıntı gidermesi, ec tuzluluk dengelemesi, çiçek oluşumu ve tutumu, meyve oluşumu ve kalitesi, köklenmesi, erkencilik, verim artışı, yani ürünleri hangi dönemde girdiyseniz araya eklemeniz beklediğiniz sonucun artırılması anlamında olumlu sonuç verecektir.

 

Bu ürünlerin dikiminden başlayarak hasada kadar kullanılması önemlidir, düzenli kullanımda etkisini daha yüksek oranlı görebiliriz.

Ürünlerin denemelerini kurarken öncelikli olarak yıllardır verim alınamayan kontrol grubunun içerisinde zayıf kalmış alanları da normal alanlarin yaninda tercih edebiliriz, çünkü zorlu koşullarda görülebilir fark yaratacağımız biliyoruz. Dünya üzerinde çeşitli coğrafyalarda ürünleri kullanıyor ve gözlemliyoruz.

Sizler için gönderdiğimiz ve etkisini sizlerin de gözlemlemesini istediğimiz bu ürünleri doğru alanlarda ve doğru denemeler ile gözlemlemeniz bizler için son derece önemlidir.

Ön bilgi anlamında ürünler elimize ulaştı, ürünün standart dozu sezon boyunca dikimden hasada kadar 3 Lt ürünü bölerek 10 Dekar yerde toplam 6 seferde (yaklasik 15 gun arayla yarim litre/10 dekar) kullanılmasıni hedeflemeliyiz (urunlere ve sulama sistemine gore değişiklik arz edebilir), çünkü kullanacağımız ürün aslında biyolojik biyostümilant olarak adlandırılıyor. Yani üretici firmaların alarak ürünlerine katkı olarak kullandığı saf karışımı deniyor olacağız.

Bu bilgilere ilave olarak ürün içerisinde yer alan başlıca bazı enzimleri ve çalışma prensiplerini de ekliyorum, tahmin edersiniz ki aynı enzim farklı kaynaklardan elde edilebiliyor ya da bir enzimin farklı kaynaklardan elde edilenleri bu karışımlarda bir arada kullanılabiliyor, bunun dışında firmanın kendi üretim sırrı olarak saklamak zorunda olduğu bir zincir olduğunu kabul etmek de zor olmasa gerek, bu nedenle ürünün dikimden hasada kadar kullanılması gereken geniş bir aralığa sahip olduğunu biliyoruz, yetiştirme yapılan alanın her aşamasında köklenme, çiçeklenme, meyve kalitesi, rengi, kokusu, kalıntısı, ama hepsi kadar önemli olan bitkinin hastalıklara karşı her dönemde dirençli hale getirilmesi ve zararlıların da engellenmesi bütünü ile yola çıkıyoruz.

,

Alpha-N-acetylglucosaminidase (Alfa-N-asetilglukozaminidaz) :

Alfa-N-asetilglukominidaz (NAGaz), N-asetilglukozamin (GlcNAc) bağlarınıın hidrolizini katalize eden bir enzimdir. NAGase öncelikle çeşitli biyolojik süeçlerle ilişkilendirilirken, tarımdaki uygulaması sınırlıdır. Bununla birlikte, NAGase’nin tarımsal uygulamalarda kullanılabileceği bazı potansiyel yollar bulunmaktadır.

Kitin Parçalanması: Kitin, böceklerin, kabukluların dış iskeletlerinde ve mantar hücre duvarlarında bulunan karmaşık bir polisakkarittir. NAGaz, kitinde bulunan GlcNAc bağlarını parçalayarak kitin parçalanmasında önemli bir rol oynar. NAGase ile birlikte çalışan kitinaz enzimleri, zararlı böceklerin ve fungal patojenlerin biyokontrolü için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bitki Savunması ve Hastalık Direnci: NAGaz aktivitesi, patojenlere karşı bitki savunma tepkileri ile ilişkilendirilmiştir. Patojen saldırısına yanıt olarak bitkiler, patojenin hücre duvarının GlcNAc içeren bileşenlerini bozmak veya bitkinin kendi hücre duvarı yapısını değiştirmek için NAGaz üretimini indükleyebilir. NAGaz aktivitesinin artırılması veya eksojen NAGaz uygulanması, patojenle ilişkili moleküler modellerin (PAMP’ler) parçalanmasına yardımcı olarak veya patojen istilasına karşı fiziksel bariyerleri güçlendirmek için bitki hücre duvarını değiştirerek bitkilerde hastalık direncinin artmasına katkıda bulunabilir.

Toprak Organik Madde Ayrışması: NAGaz, diğer enzimlerle birlikte, topraktaki kitin bakımından zengin organik maddenin ayrışmasında rol oynar. Kitin, mantar miselleri ve eklembacaklı kalıntıları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarda bulunur. NAGase, kitini GlcNAc monomerlerine parçalayarak, kitin içeren organik maddelerden karbon ve besin maddelerinin salınmasına katkıda bulunur ve bunların toprak         ekosisteminde döngüsünü ve kullanılabilirliğini teşvik eder.

-Besin Geri Dönüşümü: NAGase, diğer enzimlerle birlikte, hayvan gübresi ve diğer organik atık akışlarındaki kitinli malzemelerin parçalanmasına katılır. NAGase, kitini parçalayarak kitinli kalıntılarda bulunan GlcNAc ve diğer besin maddelerini serbest bırakabilir ve bitkisel üretim için besin kaynağı olarak geri dönüşüm potansiyellerini artırabilir.

Phosphatase (Fosfataz):

Fosfataz enzimlerinin tarımda çeşitli uygulamaları vardır. İşte fosfataz enzimlerinin tarımsal uygulamalarda kullanılabileceği bazı yollar:

-Toprak Verimliliği ve Besin Bulunabilirliği: Fosfataz enzimleri topraktaki organik fosforun (P) mineralizasyonunda çok önemli bir rol oynar. Fitatlar ve fosfolipidler gibi organik P bileşiklerini, bitki alımı için hazır olan P formu olan inorganik fosfata (Pi) parçalarlar. Toprağa fosfataz enzimleri eklemek veya fosfataz aktivitesi bakımından zengin organik değişiklikler kullanmak, organik P kaynakların              dan Pi salınımını artırabilir, besin kullanılabilirliğini artırabilir ve toprak verimliliğini artırabilir.                                      -Fosfor Döngüsü ve Geri Dönüşümü: Fosfataz enzimleri, tarımsal sistemlerde fosforun döngüsü ve geri dönüşümünde rol oynar. Bitki artıkları, hayvan gübresi ve organik gübrelerdeki organik P bileşiklerinin parçalanmasına yardımcı olarak bitkiler tarafından kullanılabilecek Pi açığa çıkarırlar. Fosforun bu şekilde geri dönüşümü sentetik gübrelere olan bağımlılığı azaltır, sürdürülebilir besin yönetimini destekler ve ötrofikasyona neden olabilecek su kaynaklarına P akışı riskini azaltır.                                            -Tohum Tedavisi: Fosfataz enzimleri, tohum çimlenmesini ve erken fide büyümesini artırmak için tohum işleme formülasyonlarında kullanılabilir. Tohumların fosfataz enzimleriyle kaplanması, tohumda veya çevresindeki toprakta bulunan organik P bileşiklerinden Pi salınımına yardımcı olarak fide oluşumu için hazır bir P kaynağı sağlayabilir.                                                                                           -Fosfor Kullanım Verimliliği: Fosfataz enzimleri, topraktaki P mevcudiyetini artırarak ve bitkiler tarafından alımını ve kullanımını iyileştirerek mahsullerde fosfor kullanım verimliliğini artırabilir. Bu, özellikle P eksikliği olan topraklarda veya düşük girdili tarım sistemlerinde mahsulün büyümesini, verimini ve besin kullanım verimliliğini artırabilir.                                                                                               –Atıklardan Fosfor Geri Kazanımı: Fosfataz enzimleri atık yönetimi ve besin geri kazanım süreçlerinde kullanılabilir. Hayvan gübresi, atık su ve tarımsal yan ürünler gibi organik atık akışlarından fosforu çıkarmak ve geri kazanmak için kullanılabilirler. Bu fosfor daha sonra geri dönüştürülebilir ve değerli bir gübre kaynağı olarak yeniden kullanılabilir.

Leucine aminopeptidase (LAP) (Lösin aminopeptidaz (LAP)):

Lösin aminopeptidaz (LAP), peptitlerin ve proteinlerin N-terminalinden lösin amino asidinin hidrolizini katalize eden bir enzimdir. LAP’ın tarımdaki doğrudan uygulaması sınırlı olsa da, potansiyel dolaylı rolleri ve uygulamaları tarımsal uygulamalarla ilgili olabilir. İşte LAP’ın tarımsal uygulamalarla ilişkilendirilebileceği bazı yollar:

-Azot Döngüsü: LAP, topraktaki peptitler ve proteinler gibi azot içeren bileşiklerin parçalanmasında rol oynar. Daha sonra mikroorganizmalar tarafından metabolize edilebilen veya bitkiler tarafından besin kaynağı olarak alınabilen bir amino asit olan lösini serbest bırakır. LAP, karmaşık azotlu bileşikleri mikrobiyal aktivite ve bitki alımı için daha kolay kullanılabilir formlara dönüştürerek tarımsal sistemlerde azot döngüsüne katkıda bulunur.

-Toprak Organik Madde Ayrışması: LAP, diğer peptidazlar ve proteazlarla birlikte topraktaki organik maddenin ayrışmasına katılır. Peptit bağlarını hidrolize ederek organik kalıntılardan amino asitleri ve küçük peptitleri serbest bırakır. Bu süreç organik azotun mineralizasyonuna yardımcı olur ve karmaşık organik bileşiklerin parçalanmasını kolaylaştırarak bunları mikrobiyal bozunma       ve besin döngüsü için kullanılabilir hale getirir.

Bitki Besleme: LAP aktivitesi, organik azot kaynaklarının amino asitler gibi daha basit formlara parçalanmasına katkıda bulunarak bitki beslenmesini dolaylı olarak etkileyebilir. Bu amino asitler, bitki alımı ve asimilasyonu için bir azot kaynağı olarak hizmet edebilir. Rizosferdeki veya kök eksüdaları ile ilişkili LAP aktivitesi, azotlu bileşiklerin kullanılabilirliğini artırabilir ve bitki büyümesini ve besin alımını destekleye bilir.

– Biyolojik Kontrol: LAP, biyolojik kontrol ajanları bağlamında incelenmiştir. Bazı bakteri ve mantar türleri de dahil olmak üzere bazı mikroorganizmalar, çevrelerindeki peptit ve proteinleri parçalamalarına yardımcı olan LAP üretirler. Bu LAP üreten organizmalar, besinler için patojenlerle rekabet ederek veya patojen kaynaklı proteinlerin parçalanması yoluyla patojen büyümesini baskılayarak biyokontrol faaliyetlerine potansiyel olarak katkıda bulunabilir. LAP’ın tarımda bir enzim olarak doğrudan kullanımı sınırlı olsa da, azot döngüsü, organik madde ayrışması ve bitki beslenmesindeki rolünün anlaşılması toprak sağlığı, besin bulunabilirliği ve bitkiler ile mikroorganizmalar arasındaki etkileşimler hakkında bilgi sağlayabilir. LAP ve bitkisel üretim, toprak yönetimi ve biyokontrol stratejilerindeki potansiyel uygulamaları üzerine yapılacak daha fazla araştırma, tarımsal alanda daha spesifik kullanımları ortaya çıkarabilir.

Endolysin (Endolizin): Endolizinler, bakteriyel hücre duvarını bozmak için bakteriyofajlar (bakterileri enfekte eden virüsler) tarafından üretilen enzimlerdir. Birincil rolleri viral yaşam döngüsünde olsa da, endolizinler tarımdaki potansiyel uygulamaları nedeniyle ilgi çekmiştir. İşte endolizinlerin tarımsal uygulamalardaki bazı olası uygulamaları:

– Bakteriyel Patojenlerin Biyokontrolü: Bakteriyel patojenler mahsullerde önemli hasara neden olabilir ve tarımsal üretimde zorluk teşkil edebilir. Endolizinler, patojenik bakterileri spesifik olarak hedeflemek ve öldürmek için biyokontrol ajanları olarak kullanılabilir. Bakteriyel hücre duvarını parçalayarak, endolizinler patojeni etkili bir şekilde parçalayarak ölümüne yol açabilir. Bu hedefe yönelik yaklaşım, faydalı bakterilere zarar vermeden veya çevreyi etkilemeden mahsullerdeki bakteriyel hastalıkların yönetilmesine yardımcı olabilir. Hasat Öncesi Mahsul Koruması: Endolizinler, mahsulleri bakteriyel enfeksiyonlardan korumak için önleyici bir tedbir olarak kullanılabilir. Bitkilerin yüzeyine sprey veya kaplama olarak biyokontrol ajanları olarak uygulanabilirler. Endolizinler bakteriyel hücre duvarına nüfuz ederek bitki yüzeyindeki bakteriyel patojenlerin parçalanmasına yol açabilir ve enfeksiyon riskini ve müteakip ürün hasarını azaltabilir.

SİPARİŞ FORMU